Послуги

Пусконалагоджувальні роботи

Пусконалагоджувальні роботи — це комплекс технічних заходів, починаючи від розгляду проектної документації, аналізу прийнятих проектом технологічних рішень, на відповідність діючим нормам і правилам, і закінчуючи введенням даного обладнання в експлуатацію. Метою проведення пусконалагоджувальних робіт є безаварійний і безпечний пуск обладнання і введення його в експлуатацію, а також вивід виробництва на проектні показники.

До пусконалагоджувальних робіт відноситься комплекс робіт, виконуваних в період підготовки та проведення індивідуальних випробувань та комплексного випробовування обладнання.

Складність пусконалагоджувальних робіт обумовлюється в першу чергу непередбачуваністю проблем, що виникають перед персоналом та вирішення яких вимагає як значних інтелектуальних витрат і злагодженості дій, миттєвого прийняття оптимальних рішень, так і досвіду проведення пусконалагоджувальних операцій.

Підприємство «Електросервіс» виконує наступні види пусконалагоджувальних робіт:
 • налаштування пристроїв захисту;
 • обмежувачів перевантаження (ОП), пристроїв в системах автоматичної реєстрації процесів;
 • налагодження пристроїв дистанційного керування в різних режимах і визначення їх діапазону зміни.
Силові та вимірювальні трансформатори, трансформатори струму, трансформатори напруги
 • налагодження пристроїв перемикання напруги трансформатора під навантаженням;
 • перевірка газового захисту силових трансформаторів;
 • фазування обмоток трансформатора.
Комутаційні апарати
 • налагодження схем вторинної комутації системи керування комутаційним апаратом і приладів індикації, а також сигналізації положення вимикача (роз’єднувача) і вторинних комутаційних апаратів (контактори, магнітні пускачі, реле, ключі керування та ін.), включаючи пульти керування і панелі захисту;
 • налагодження струмових кіл захистів, вимірювання та обліку, а також схем керування і сигналізації, що відносяться безпосередньо до комутаційного апарату;
 • вимірювання параметрів регулювання і налагодження пневмомеханічної системи вимикача.
Пристрої систем напруги і оперативного струму
 • налагодження пристроїв контролю оперативної напруги і пристроїв вимірювання ізоляції кіл оперативної напруги;
 • налагодження окремих вузлів і агрегатів;
 • зняття електричних характеристик пристроїв і агрегатів при роботі на холостому ході і під навантаженням (по стаціонарних акумуляторних батареях та пристроях живлення);
 • перевірка розводки по розподільчих пристроях, шафах, панелях шинок всіх призначень: керування (змінного і постійного оперативного струму), аварійної, попереджувальної і технологічної сигналізації, синхронізації, обліку та вимірювання, захисту мінімальної напруги, живлення реєструючих приладів та струмових кіл.
Пристрої та схеми сигналізації
 • налагодження релейно-контактної і безконтактної апаратури;
 • налагодження установок реле часу, налагодження пристроїв і схем сигналізації на функціонування.
Автоматизовані системи керування. Налагодження систем
 • автономна і комплексна наладка систем, змонтованих на об’єкті автоматизації, згідно з проектом і відповідно до вимог ДБН, технічних умов та інструкцій з експлуатації обладнання, перевірку виконаного монтажу систем відповідно до вимог ДБН5 «Системи автоматизації», нормативної та технічної документації;
 • визначення та встановлення параметрів систем, узгодження робочих характеристик приладів і засобів автоматизації, обробки логічних і тимчасових взаємозв’язків до вимог проекту;
 • усунення причин відмови або «помилкового» спрацьовування елементів і пристроїв систем;
 • визначення відповідності пропускної здатності запірно-регулюючої арматури вимогам технологічного процесу, вірного положення вимикачів, визначення видаткових характеристик, регулюючих органів і приведення їх до необхідної форми за допомогою наявних в інструкції елементів налагодження;
 • визначення придатності систем до експлуатації та здачі їх замовнику, оформлення приймальної документації.
Комплектні розподільчі установки внутрішнього та зовнішнього установлення
 • перевірка опору ізоляції;
 • випробування підвищеною напругою промислової частоти;
 • перевірка болтових з’єднань і механічні випробування.
Заземлювальні пристрої
 • перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв;
 • перевірка з’єднань заземлювачів , заземлювальних і захисних провідників;
 • перевірка кола фаза-нуль в електроустановках напругою до 1 кВ вимірювання опору заземлювальних пристроїв.