Комплектні трансформаторні підстанціїї блочно-модульні КТПБУ-630-2500/6(10)/0,4 УХЛ1

Комплектні одно- чи двохтрансформаторні підстанції потужністю до 2500 кВА напругою ВН 6 чи 10 кВ, напругою НН 0,4 кВ, частотою 50 Гц призначені для промислових підприємств в районах з помірним чи холодним кліматом.

 Блочно-модульна споруда служить захисною оболонкою для встановлення  складових елементів. Споруда обладнана освітленням, опаленням і штучною вентиляцією для управління якими встановлена шафа власних потреб та шафа автоматики.

 КТПБУ доставляється замовнику в блочно-модульних конструкціях високої заводської готовності,  з вмонтованими силовими трансформаторами, шафами високої і низької напруги. В місцях встановлення силових масляних трансформаторів в основу споруди вмонтовані маслозбірники.

 В відсіку ВН можуть встановлюватися шафи ШВВ-2В з вакуумними вимикачами, камери  КСО, шафи КРУ-ЕС з захистом силового трансформатора. В відсіку НН  панелі типу ЩО.

 Вводи і виводи КТПБУ - кабельні, повітряні (при необхідності).

  Для замовлення КТПБУ необхідно відіслати на завод опитувальний лист на КТПБУ.

Примітка:

Пунктиром позначені габарити підстанції і встановленого обладнання.

Фундаменти під КТП розробляє проектна організація в залежності від даних інженерно-геологічних розрахунків згідно вимог СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений" и СНиП 2.02.3-85 "Свайные фундаменты" КТП встановлюються на свайний, стрічковий фундамент чи на блоки. Відмітка верху фундаменту приймається 50-250 мм над рівнем землі. Ширина свайного чи стрічкового фундаменту в плані не менше 300 мм.